Zamołwjenja

Jeli je Waše dźěćo schorjeło abo z druhich wažnych přičin šulu wopytać njemóže,

zdźělće nam to prošu hač do najpozdźišo 8.00 hodź.

Pisomne zamołwjenje wotedajće prošu njeposrědnje po tym.

●Faluje dźěćo spočatk 2.hodźiny přeco hišće njezamołwjene, informujemy, jeli stej

docpějujomnej staršeju a we wosebitych padach tež policiju(wěstoty dla).

 

Zhotowjenje domjacych nadawkow

Domjace nadawki su dale trěbne a w §17 Šulskeho porjada za zakładne šule rjadowane.

Za našu šulu płaća sćěhowace postajenja:

●Domjace nadawki dyrbja za šulerjow zrozumliwe być a wuknjenskemu stawej dźěsća

wotpowědować.

●Čas za zhotowjenje nadawkow njesmě w 1 a 2.lětniku 30 min a

w 3. a 4.lětniku 60 min překročić ( hewak dyrbja so přetorhnyć).

●Kónc tydźenja a w prózdninach njedawaja domjace nadawki (jenož za pilnosć).

 

Wobdźělenje na cyłodnjowskich poskitkach

 

Šula je rano wot 6.30hodź. za wšitkich wotewrjena.

●Hdyž so dźěći za dźěłowe zjednoćenstwo rozsudźa a přez staršich přizjewja, móža so hakle po połlěće zaso wotzjewić abo  za druhe přizjewić.

●Jeli sej starši wšědne abo prawidłowne  dohladowanje při domjacych nadawkach přeja,

dosaha jónkrótne přizjewjenje.

●Jeli pak dyrbja so domjace nadawki wuwzaćnje w šuli zhotowić, potom je pisomne

zdźělenje na rjadownisku wučerku trěbne.

 

Wuswobodźenje wot sporta abo płuwanja

●Dźěći móža so krótkodobnje strowotnych přičin dla wot sporta abo płuwanja wuswobodźić.

Sportowy wučer rozsudźi,we kotrym wobłuku je wuswobodźenje trěbne.

●Wo wuswobodźenju, kotrež traje dlěje hač 4 tydźenje, dyrbi lěkar rozsudźić, konkretnje

“Jugendärztlicher Dienst” Gesundheitsamt

 

Wobkedźbujće prošu, zo w sporće wěstoty dla njeje dowolene nošenje debjenkow.

Šula w tajkim padźe žane zawěsćenje njepřewza.

 

Zawěsćenje

●W času wučby a na šulskim puću je Waše dźěćo při njezbožach přez zawěsćenski zwjazk pola gmejny zawěsćene.

●Za wšitke wěcy, kotrež k wučbje njesłušeja a dźěći sami sobu do šule přinjesu, njepřewza gmejna žane rukowanske žadanje.(na přikład hódnotne wěcy, hrajki, pjenjezy)

●Tež strašne wěcy nimaja w šuli ničo pytać.(na přikład nože, šwablički atd.)

●Zhubja abo wobškodźa so šulske wěcy abo drasta, potom zdźělće nam to nanajspěšnišo,

  najlěpje na samsnym dnju w sekretariaće, zo bychmy hnydom próstwu zapodać móhli.

 

Infekciske chorosće

 

●W padźe tajkeje chorosće je Waša winowatosć, šulu hnydom  informować. To přitrjechi tež, hdyž  maja dźěći wši.

Zurück zur Hauptseite